oslobad_20150421_0095.jpg
5 (1).jpg
oslobad_20150421_0095.jpg

Oslo Bolig


Vi bygger din drømmebolig!

SCROLL DOWN

Oslo Bolig


Vi bygger din drømmebolig!

Fagkompetanse

Det å pusse opp en leilighet kan være en grei jobb, men i mange tilfeller kan det også kreve den rette kompetansen. 

Våre fagarbeidere har lang erfaring i forskjellige prosjekter. Alt ifra bytte av en dør, eller mindre oppgradering av en gang eller soverom. Til større prosjekter som renovering av hele leiligheter, og oppsetting av tilbygg.

Vi har egne murere, tømrere, rørlegger og maler.  Alle med lang erfaring og 5 med fullført mesterskole.

Dette gjør at vår kompetanse strekker seg over et stort fagområde, og det er sjeldent at vi møter utfordringer vi ikke klarer å løse. 

Martin Thomsen  Tømrer / Avdelingsleder Partner i Oslo Bolig  Telefon: 479 68 649 E-post:  mt@oslo-bolig.no

Martin Thomsen
Tømrer / Avdelingsleder
Partner i Oslo Bolig

Telefon: 479 68 649
E-post: mt@oslo-bolig.no

Bjørn-Åge Røsand  Murmester / Daglig leder Partner i Oslo Bad  Telefon: 920 81 230 E-post:  br@oslobad.no

Bjørn-Åge Røsand
Murmester / Daglig leder
Partner i Oslo Bad

Telefon: 920 81 230
E-post: br@oslobad.no

5 (1).jpg

Flyt


Flyt


 

Vår fremgangsmåte

Når vi starter et prosjekt, det være seg baderom eller rehabilitering/renovering av bygg, er det viktigste å få et grundig overblikk over oppdraget, mulighetene og kundens ønsker. Vi starter alltid med en befaring hjemme hos kunden, der vi går igjennom prosjektet og vurderer potensialet og mulige løsninger.

Vi blir enige om omfanget, og setter opp et oversiktlig tilbud. Vi holder i de fleste tilfeller to møter på vårt kontor før arbeidet tiltar. Først et kontraktsmøte der vi formaliserer samarbeidsforholdet og reserverer tid. Da går vi samtidig gjennom alle valgene som kunden skal ta i forhold til møbelvalg, utseende og finish. 

Noen uker før oppstart holder vi et detaljmøte der alle detaljer blir endelig bestemt, og korrektur blir sendt kunden før bestilling. Når byggingen tiltar, får kunden en egen arbeidende prosjektleder som er ute på byggeplassen hver dag. 

Prosjektlederen sørger for kontinuerlig kundeoppfølging ved behov. Han koordinerer alle håndverkerne som hjelper til, og når prosjektet er ferdigstilt, gjør vi en sluttbefaring sammen med kunden, gjennomgår leveransen og viser kunden ulike vedlikeholds- og brukstips.