4.jpg
oslobad_20150421_0001.jpg
4.jpg

Oslo Bad


Vi bygger drømmebad!

SCROLL DOWN

Oslo Bad


Vi bygger drømmebad!

Baderomsentreprenøren

Badet er kanskje det mest omfattende rommet å renovere eller bygge i det private hjem. Det er også det mest tids- og kostnadskrevende. Under arbeidet vil det være flere forskjellige fagfolk involvert i prosessen (rørlegger, elektriker, snekker, murer osv.). Alle faggruppene er avhengig av hverandre i ulike faser av jobben. Dette gjør det både tryggere og enklere å bruke en totalentreprenør. Totalentreprenøren står for kontakt og koordinering av de forskjellige fagfolkene, samt all kontakt med kunden.

I samarbeid med faste håndverkerkollegaer og firmaer som er sertifisert på hver sine fagfelt (alle med våtromssertifikat), får du en komplett løsning for ditt nye bad. Det er enkelt både for deg og for oss siden du kun trenger å forholde deg til én person – prosessen går raskere og misforståelsene blir færre.

Bjørn-Åge Røsand Murmester / Daglig leder Partner i Oslo Bad  Telefon: 920 81 230 E-post:  br@oslobad.no

Bjørn-Åge Røsand
Murmester / Daglig leder
Partner i Oslo Bad

Telefon: 920 81 230
E-post: br@oslobad.no

Brian Henningsen Murer / prosjektleder Ansvarlig for befaringer bad  Telefon: 915 49 887 E-post:  bh@oslobad.no

Brian Henningsen
Murer / prosjektleder
Ansvarlig for befaringer bad

Telefon: 915 49 887
E-post: bh@oslobad.no

oslobad_20150421_0001.jpg

Flyt


Flyt


 

VÅR FREMGANGSMÅTE

Når vi starter et prosjekt, det være seg baderom eller rehabilitering/renovering av bygg, er det viktigste å få et grundig overblikk over oppdraget, mulighetene og kundens ønsker. Vi starter alltid med en befaring hjemme hos kunden, der vi går igjennom prosjektet og vurderer potensialet og mulige løsninger.

Vi blir enige om omfanget, og setter opp et oversiktlig tilbud. Vi holder i de fleste tilfeller to møter på vårt kontor før arbeidet tiltar. Først et kontraktsmøte der vi formaliserer samarbeidsforholdet og reserverer tid. Da går vi samtidig gjennom alle valgene som kunden skal ta i forhold til møbelvalg, utseende og finish. 

Noen uker før oppstart holder vi et detaljmøte der alle detaljer blir endelig bestemt, og korrektur blir sendt kunden før bestilling. Når byggingen tiltar, får kunden en egen arbeidende prosjektleder som er ute på byggeplassen hver dag. 

Prosjektlederen sørger for kontinuerlig kundeoppfølging ved behov. Han koordinerer alle håndverkerne som hjelper til, og når prosjektet er ferdigstilt, gjør vi en sluttbefaring sammen med kunden, gjennomgår leveransen og viser kunden ulike vedlikeholds- og brukstips. 

GODKJENTE VÅTROMSBEDRIFT

Oslo Bad AS er gjennom Fagrådet for våtrom sertifisert til å bruke merket Godkjent våtromsbedrift.

Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg til å:

  • ha våtromssertifisert faglig leder
  • bruke våtromssertifiserte fagarbeidere
  • følge Byggebransjens våtromsnorm (BVN), og kontraktsfeste denne i størst mulig utstrekning
  • holde seg oppdatert om BVN via løpende abonnement